parallax background

تولید

تولید

همزمان با تهیه نقشه‌های کارگاهی برخی از امور تولید که در بردارنده اطلاعات کلی از قطعات می‌باشد مراحل اجرایی خود را پس از بررسی اولیه نقشه‌ها شروع خواهد نمود که از این موارد می‌توان تهیه مصالح و برش کاری‌ها و سوراخ کاری‌ها را در بخش تهیه مصالح و نیز در بحث ساخت، تولید مقاطع اصلی را نام برد که این بازه زمانی تاثیر بسزایی در سرعت اجرای پروژه خواهد داشت و پس از آن به صورت موازی وبا در درست داشتن نقشه‌های کامل شاپ دراوینگ روند تولید سرعت مضاعفی به خود می‌گیرد و حداکثر سرعت اجرا را به همراه خواهد داشت. پس از تکمیل مونتاژ مراحل جوشکاری توسط دستگاه‌های تمام اتوماتیک جوش شامل دستگاه‌های جوش زیر پودری و CO2 و رکتی فایرهای جوشکاری به انجام خواهد رسید که این فرآیند‌های جوشکاری باعث ایجاد کیفیت بالا در اتصالات خواهد شد.